Uşak Üniversitesi Sosyoloji

Program Adı

Sosyoloji

Program Türü

Lisans

Program Süresi

4 Yıl

Öğrenim Türü

Normal Öğrenim

Puan Türü

EA

Öğrenim Dili

Türkçe

Kontenjan

62

Hazırlık Durumu

Zorunlu hazırlık programı bulunmamaktadır.

Staj Durumu

Zorunlu staj bulunmamaktadır.

Taban Puanı 

233,20198

En Düşük Başarı Sıralaması

729.620

 

Programa Kabul Koşulları

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı ilgili sınavlarda başarılı olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak.

Programa Özel Koşullar

İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, 4 yıllık öğretim süresine dâhil değildir.

 

Burs Olanakları

 

Burs başvuru ve kabul koşulları Uşak Üniversitesi Burs Yönergesinde belirtilmiştir.

 

Programa Özel Materyal Bilgileri

 

Bölümümüz tarafından istenen herhangi bir özel materyal bulunmamaktadır.

 

Program Kazanımları

 

1. Öğrenciler, sosyolojinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olurlar

2. Öğrenciler, sosyolojinin alt bilim dalları hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olurlar.

3. Öğrenciler, sosyolojinin ilgi alanına giren konular üzerine değerlendirme ve soru sorma yetisi kazanırlar.

4. Öğrenciler, toplumsal olaylara farklı açılardan bakabilme becerisi kazanırlar.

5. Öğrenciler, somut saha çalışmaları ile kuramsal olarak öğrendikleri bilgiyi pekiştirirler.

6. Öğrenciler, sosyoloji metodolojisine ilişkin kaynakları ayrıntılı öğrenirler.

7. Öğrenciler, bilimsel araştırma projesi hazırlama ve uygulama noktasında deneyim kazanırlar.

8. Öğrenciler, disiplinler arası yaklaşım geliştirme yetisi kazanırlar.

9. Öğrenciler, somut toplumsal olaylara karşısında kuramsal çıkarım yapabilme özelliği edinirler.

10. Öğrenciler, bilimsel teknikler ile sosyolojik veri toplamayı öğrenirler.

11. Öğrenciler, toplumsal olaylara duyarlı olama özelliği kazanırlar.

12. Öğrenciler, meslekî ve etiksel anlayış ve sorumluluk öğrenirler.

13. Öğrenciler, toplumsal olaylara eleştirel bakma becerisi kazanırlar.

 

 

Mezuniyet Koşulları

 

Sosyoloji eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Öğrencinin durumu, danışmanı ve bölüm başkanı tarafından incelenerek birim yönetim kurulunca mezuniyet kararı alınır.

 

Yerleşke Bilgileri

 

Sosyoloji Bölümü, Uşak Üniversitesi’nin Bir Eylül Kampüsü’nde bulunmaktadır. 

 

 

Çift Anadal Durumu

 

 

Bölümümüz öğrencileri "Uşak Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönergesi"nde bulunan şartları sağladıkları takdirde Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Sosyal Hizmetler bölümlerinde çift anadal programına katılabilir ve ikinci bir dalda lisans diploması sahibi olabilirler.

 

 

Yan Dal Durumu

 

 

Bölümümüz öğrencileri "Uşak Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi"nde bulunan şartları sağladıkları takdirde Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Sosyal Hizmetler bölümlerinde yan dal programına katılabilir ve yan dal programı sertifikası sahibi olabilirler.