Uşak Üniversitesi Sosyoloji

Kurumlar sosyolojisi anabilim dalı, “toplu şekilde yaşamaya yazgılı” insanların temel ve önemli ihtiyaçları çerçevesinde teşkilatlanmış eğitim, aile, iktisat, siyaset ve din gibi toplumsal kurumları sosyolojik metod ve tekniklerle inceleyen anabilim dalıdır. Toplumsal kurum, topumun yapısı ve temel değerlerinin korunması bakımından zorunlu sayılan, nispeten sürekli kurallar topluluğudur. Toplumsal kurumlar ve kalıplar belli bir toplumda hangi eylemlerin ya da ilişkilerin meşru ya da beklenen ilişkiler olduğunu kurallarla belirlerler. Bundan dolayı kurum sosyolojideki en önemli kavramlardan biridir.

Temel olarak anabilim dalının amacı, kurumların önemi, ortaya çıkışı, tarihçesi, işlevleri, kuruma ilişkin temel kavramlar, kuruma ilişkin teoriler ve analiz biçimleri, kurumlar arası ilişkiler, Türkiye’deki ve diğer toplumlardaki durumlarının incelenmesidir. Ayrıca öğrencilere kurumlar üzerine eleştirel düşünmelerini sağlayacak formasyonun verilmesi anabilim dalının hedefleri arasındadır. 


Oluşturma: 01 Mart 2018