Uşak Üniversitesi Sosyoloji

Toplumun yapısı ve işleyişi ile ilgili temel dinamikleri kavrayabilme, analiz edebilme ve çözüm üretebilme; sosyal teorileri karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme, analiz edebilme ve sorunları tespit edebilme; güncel konuları ülkenin koşulları ve uluslararası genel kabul gören normlar çerçevesinde sorgulayabilme ve yorumlayabilme; sosyal olayları sebep, sonuç ve nitelikleri ile kavrayabilme; gelişmeleri yakından takip edebilme, izleyebilme ve yorumlayabilme gibi hedefleri amaçlayan anabilim dalıdır. Diğer anabilimdalları ile ortak çalışmalarda da bulunan alan çalışmalarını karşılaştırmaları yöntemlerle yapmakta ve böylece toplumsal yapılar ve kurumlar arasındaki değişim ve farklılıkları ortaya koyabilmektedir.


Oluşturma: 01 Mart 2018