Uşak Üniversitesi Sosyoloji

Toplumsalı anlamaya yönelik çalışmaların yapıldığı bu ana bilim dalında, sosyal durum ve sorunlara dair tespitler nitel ve nicel yöntemler eşliğinde kotarılmaktadır. Özellikle sosyal sorun ve durumlar için yapılan tespitler, anketler, gözlemler ve diğer bilimsel bilgi toplama yöntemleriyle iç içedir. Sosyal sorunlar, bu yöntemlerle bilimsel ortamda sosyolojik açıklamasına kavuşmaktadır. Uygulamalı sosyoloji, metodolojik sosyoloji bilgisinin alana uygulandığı çalışmalar vasıtasıyla toplumsalın açıklanmasını hedefleyen çalışmalarla buluşturulduğu bir ana bilim dalıdır. 


Oluşturma: 01 Mart 2018