Uşak Üniversitesi Sosyoloji

Mezun olan öğrencilerin Diploma alabilmeleri için yapmaları gereken işlemler

Mezuniyeti onaylanan öğrencilerin 30 gün içerisinde diplomaları hazırlanır. Bu süre sonunda öğrenciler Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Öğrenci İşleri'nden alacakları 2 nüsha ilişik kesme belgesini hazırlarlar. İlişik kesme belgesi ve öğrenci kimlik kartını   Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Öğrenci İşleri'ne teslim ettikten sonra  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Servisine ilişik kesme belgesinin diğer nüshasını teslim ederek diplomalarını alabilirler.


Oluşturma: 08 Mart 2018