Uşak Üniversitesi Sosyoloji

Bölümümüz dünya ölçeğinde yapılanan sosyoloji araştırmaları paralelinde, hem dünyadaki hem de ülkemizdeki toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel yapıyı ve değişimleri göz önünde bulundurarak evrensel ölçü ve değerlere sahip bilgi ve deneyime sahip bireyler yetiştirme amacındadır. Bu nedenle ülkemizdeki ve dünyadaki köklü sosyoloji bölümlerinin programları ve çalışmaları dikkatle ve titizlikle incelenerek, bölüm programları oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böylece bölümümüz, oluşturulacak güçlü ve deneyimli akademik kadrosu ve bu kadronun yetiştireceği öğrencilerle birlikte siyasetten ekonomiye birçok alanda öncü fikirler üretmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma konusu “toplumsal olgular” olan bir bilimin eğitimi verilirken diğer sosyal ve beşeri bilimlerden beslenilmemesi elbette mümkün değildir. Bölüm olarak disiplinler arasılığı önemsemekte ve sosyolojinin diğer bilim alanları ile iç içe olması gereğine inanmaktayız. Bu nedenle tüm sosyal bilimler alanlarında ortak uzmanlık dersleri, ortak projeler ve araştırmalar planlanmaktadır.