Uşak Üniversitesi Sosyoloji

Bölümümüz toplumsal yapıyı, tüm diğer unsurları ile birlikte algılayabilen; bunları evrensel ve yerel ölçekte anlayıp açıklayabilen; içinde bulunduğu toplumu çok iyi tanıyan, bilinçli ve eleştirel bir bakış açısına sahip; çok iyi bir gözlemci ve araştırmacı olan bireyler yetiştirme amacındadır.