Uşak Üniversitesi Sosyoloji

Çalışma konusu “toplumsal olgular” olan bir bilimin eğitimi verilirken diğer sosyal ve beşeri bilimlerden beslenilmemesi elbette mümkün değildir. Bölüm olarak disiplinler arasılığı önemsemekte ve sosyolojinin diğer bilim alanları ile iç içe olması gereğine inanmaktayız. Bu nedenle tüm sosyal bilimler alanlarında ortak uzmanlık dersleri, ortak projeler ve araştırmalar planlanmaktadır. 

Bölümümüz toplumsal yapıyı, tüm diğer unsurları ile birlikte algılayabilen; bunları evrensel ve yerel ölçekte anlayıp açıklayabilen; içinde bulunduğu toplumu çok iyi tanıyan, bilinçli ve eleştirel bir bakış açısına sahip; çok iyi bir gözlemci ve araştırmacı olan bireyler yetiştirme amacındadır.